PIA Hessen Logo
PIA Hessen Prostitution PIA Hessen Informationen PIA Hessen Anlaufstellen
?
Impressum
PIA Hessen DatenschutzDatenschutz

Бременност

Ако си бременна и не знаеш какво да направиш, ако искаш да направиш аборт или да дадеш детето за осиновяване можеш да се обърнеш към някой от консултационните центрове за жени работещи в проституцията (меню Консултации).
Социалните работници там ще те посъветват и подкрепят – без значение какво решение ще вземеш.
Освен това там можеш да получиш информация за различните възможности за контрацепция.

Дармщад:

Oyá

Франкфурт:

FIM e.V.

Tamara

Касел:

sichtbar

Марбург:

FIM e.V.