Права и задължения

Ако работиш в сферата на проституцията, може при определени условия да имаш право да получаваш детски надбавки или социални помощи, например ако не печелиш достатъчно пари. От друга страна, трябва да спазваш законите. Тук ще намериш съответната информация.