Телефони за спешни случаи

Полиция

110

Ако се намираш в извънредна ситуация или се чувстваш заплашен/а, набери номера на полицията. Автоматично ще бъдеш свързан/а с местната полиция. Номерът за спешни случаи е безплатен.

Бърза помощ и пожарна

112

Тук може да се обадиш при злополука или пожар, и винаги, когато става дума за спешен случай и е необходима бърза помощ.

Телефон за помощ

08000
116 016

Телефонът, обслужван на много езици “ насилие срещу жени” е средство за съвети и помощ за жени, които са преживели или още преживяват насилие. При това няма значение, дали насилието се извършва на работното място или вкъщи. Може да се обадиш на този номер безплатно и по всяко време. При нужда ще бъдеш свързана с организации за помощ в твоя близост, като организации за помощ на жени или къщи за жени. Можеш да се обадиш на този номер, дори да не говориш немски. С помощта на преводачки, консултациите се провеждат на 17 езика.

Повече информация на: www.hilfetelefon.de