Бременност

Ако си бременна и не знаеш какво да направиш, ако искаш да направиш аборт или да дадеш детето за осиновяване можеш да се обърнеш към някой от консултационните центрове за жени работещи в проституцията (меню Консултации). Социалните работници там ще те посъветват и подкрепят – без значение какво решение ще вземеш.