Спиране на работа в проституцията

Ако не желаеш повече да работиш в проституцията, можеш да се обърнеш към някой от консултационните центрове от меню Консултации. Спирането на работа в проституцията не винаги е лесно, но социалните работници и работнички ще те подкрепят и ще са до теб. Те например ще проверят дали можеш да подадеш молба за държавни помощи и ще ти помогнат при намирането на нови перспективи за бъдещето ти.

Консултациите са безплатни и анонимни.