Наркотици и алкохол

Внимавай с алкохола и наркотиците. За работа в проституцията ти трябва ясно съзнание. Ако все пак взимаш наркотици е добре да знаеш как да се предпазиш от инфекции (например хепатит и СПИН):

  • Използвай винаги само твоята собствена игла и помощни средства като филтър, лъжица и запалка. Стерилни игли и други необходими неща можеш да получиш в офисите и центровете за помощ на наркомани в града, в който се намираш.
  • При шмъркане използвай само твоята собствена тръбичка.
  • При пушене използвай само твоята собствена лула.

Повече информация ще намериш на страницата на Deutschen Aidshilfe: www.aidshilfe.de/safer-use.