Закон, за защита на работещите в проституцията

От 1. юли 2017г. влезе в сила закона за защита на работещите в проституцията (ProstSchG). За теб това означава:

Задължително използване на презервативи:

Клиенти и клиентки, както и работещите в проституцията, трябва да осигурят, че при половия акт се използва презерватив.

Здравна консултация:

Редовно трябва да ходиш на здравна консултация.

  • Ако си на 21 години или повече: на всеки 12 месеца
  • Ако си на по-малко от 21 години: на всеки 6 месеца

При здравните консултации получаваш информация на тема болести, предавани по полов път, ХИВ, методи за пазене от забременяване, рискове при употребата на дроги и алкохол, както и на тема здравна осигуровка. Там получаваш бележка, че си участвал/а в консултацията и трябва да носиш бележката по време на работа.Бележката ти трябва също, за да се запишеш, че работиш в сферата на проституцията.

Място, на което трябва да отидеш:
Здравната служба в населеното място, в което работиш.

Регистриране на дейността:

Дейността в проституцията се записва в регулаторната служба .

За регистрацията се изискват:

  • две снимки
  • Паспорт или лична карта
  • Бележка за участие в здравната консултация
  • Адрес, на който службата може да ти пише

Записването важи определен период от време и трябва редовно да бъде удължено:

  • Ако си на 21 години или повече: на всеки 2 години
  • Ако си на по-малко от 21 години: веднъж годишно

По желание записването може да бъде анонимно и издадено на твоя псевдоним. По време на работа трябва да носиш удостоверението за записване винаги в себе си.

Място, на което трябва да отидеш:
Регулаторната служба, в населеното място, в което живееш.