Детски надбавки

Детските надбавки в Германия са подкрепа от държавата , която родителите могат да получават от раждането на детето си. Детските надбавки не се изплащат автоматично, а трябва да се заявят чрез молба, отправена към семейната каса.

Изисквания

Можеш да получаваш детски надбавки в Германия, ако:

• местожителството ти е в Германия, или работиш в Германия, но живееш в друга държава от Европейския съюз
и
• детето ти е под 18 години, или под 25 години и още се образова или изучава професия
и
• грижиш се редовно за детето си/ децата си и живеете в едно домакинство
или
• Ако отговаряш на всички условия, но детето ти не живее при теб, а при другия родител или прародител. В такъв случай можеш да подадеш молба за детски надбавки, които да се изплащат на другия родител или прародител.

Детски надбавки за гражданки и граждани на Европейския съюз

Граждани и гражданки на Европейския съюз (например България, Румъния, Испания или Унгария) могат да получават детски надбавки ако отговарят на определени условия. Можеш да получаваш детски надбавки ако:

  • имаш работа в Германия или работиш като самоосигуряващо се лице. Ако не работиш, трябва да докажеш, че разполагаш с достатъчно финансови средства, за да се издържаш, също и че имаш здравна застраховка
  • Получаваш помощи от бюрото по труда
  • Живееш най-малко от 5 години в Германия

Ако получаваш детски надбавки в друга държава от Европейския съюз, сумата която получаваш ти се приспада от надбавките и ти се изплаща разликата. Някои семейни каси изискват удостоверение, че не получаваш детски надбавки в друга държава.

Подкрепа при подаване на документи за социални помощи

Ако работиш или си работила в проституцията, и искаш да подадеш молба за получаване на детски надбавки, можеш да се обърнеш към някое от бюрата за консултации в Хесен. Консултантките ще ти помогнат при подаването на документите.

В твоя град няма офис за консултация на работещите в проституцията? Обърни се към FIM e.V.:

Немски, български: +49 (0)177 864 96 26
Английски, румънски, испански: +49 (0)157 73 55 16 85