Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

В Германия хората без доход и спестявания могат да получат подкрепа от държавата. Подкрепата се нарича Arbeitslosengeld II (ALG II). Помощта покрива минимума за съществуване , например наем, отопление, храна и здравна застраховка. Отговорен е Jobcenter-a в населеното място, в което живееш или обикновено се намираш.

Изисквания и задължения

Доход

Не е необходимо човек да е безработен, за да получава помощи (ALGII). Ако дохода ти е нисък и не стига за издръжката ти, може да получиш социални помощи като допълнение към дохода. Ако например дохода ти в проституцията е прекалено нисък, може да получиш социални помощи. За тази цел трябва декларираш целия си доход от проституция и да информираш местното бюро по труда. Ако живееш с партньор/ка , трябва да декларираш и неговия/нейния доход, който също се взема предвид при изчисленията на помощите.

Съдействие с бюрото по труда

Ако получаваш помощи, трябва да информираш бюрото по труда относно всички промени, като например ново жилище, нова работа, по-висок или по-нисък от преди доход, нови съквартиранти/съквартиранти и т.н. Получавайки социални помощи, има задължения, които трябва да изпълняваш. Например да участваш в програми от бюрото по труда и да кандидатстваш за работа.

Условия за чуждестранни граждани и гражданки

Не винаги в лесно, да се получи подкрепа от държавата. За мигранти/мигрантки без немско гражданство важат по-строги правила. Граждани и гражданки на държави от Европейския съюз трябва да докажат, че не пребивават в Германия единствено с цел да търсят работа. Това означава: трябва да докажеш, че от не по-малко от година си назначен/а на работа или работиш като самоосигуряващо се лице (например в проституцията) , или че живееш от ме по-малко от пет години в Германия.

Подкрепа при подаване на документи за социални помощи

Ако работиш или си работил/а в проституцията и вземаш помощи или искаш да подадеш документи за такива, може да се обърнеш към един от офисите за консултация на работещите в проституцията в Хесен.

В твоя град няма офис за консултация на работещите в проституцията? Обърни се към FIM e.V.:

Немски, български: +49 (0)177 864 96 26
Английски, румънски, испански: +49 (0)157 73 55 16 85